A Bocskai térre még várni kell

Nyárádszeredában várhatóan februárban kerül a tanács asztalára a jelenlegi Hársfák tér átnevezésének kérdése.
Nyárádszeredában még mindig nem sikerült elérni, hogy a főteret Bocskai Istvánról nevezzék el, akit 1605. február 21-én a városban választottak erdélyi fejedelemmé. Csíky Sándor független tanácsos régóta kezdeményezi a jelenleg Hársfa tér átnevezését.

Nagy Zsigmond jegyző szerint a vonakodás egyik oka, hogy a téren lakóknak Marosvásárhelyre kellene utazniuk személyi igazolványukat kicserélni. „Február elsején remélhetőleg beindul a saját lakosság-nyilvántartó hivatalunk, és akkor egyszerűbb lesz a folyamat. Bizonyára akkor kerül majd a tanács asztalára a főtér átnevezésének kérdése is” – mondta a jegyző.
Mégis lebontják az iskolát?

Csíki Sándor nemcsak a Bocskai tér hiányát sérelmezi, hanem azt is, hogy a tanács megszavazta a főtéri iskola lebontását, melynek helyébe ortodox templom épülne. Az önkormányzati képviselő szerint erre nincs lakossági igény, hiszen az utóbbi húsz évben csupán két román nemzetiségű gyerek született a városban, és csak egyikük ortodox. Ráadásul a görögkeletieknek már van két templomuk a városban. Csíki arról tájékoztatta lapunkat, hogy az iskola lebontását több szervezet is ellenzi.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács küldöttgyűlésén elfogadta, hogy a tanácsi határozat visszavonását fogja kérni. Mint mondta, az MPP is melléjük állt, és a Székely Nemzeti Tanácsot is megkeresték az ügyben.

Csíki Sándor szerint, ha a téma ismét napirendre kerülne, megvan az esély, hogy más döntés szülessen az ügyben. „Egyesek azok közül, akik korábban a bontás mellett voksoltak, meggondolták magukat” – mondta az önkormányzati képviselő, úgy vélve, hogy ezek a nyilvánosság hatására visszakoznának. A nyárádszeredai tanácsban kilenc RMDSZ-es, négy MPP-s és két független önkormányzati képviselő van, utóbbiak egyike nem vett részt a szavazáson.

Nehéz a lista elejére felmászni

KepFelbolydult méhkassá vált Nyárádszereda, miután kifüggesztették az Országos Lakásügynökség (ANL) által épített tömbházlakásokra jogosultak jegyzékét. Azok, akik nincsenek a listán, azzal vádolják a város vezetőségét, hogy előnyben részesítette az ismerősöket, és a „becsületes, tősgyökeres nyárádszeredai embernek semmi esélye nem volt”. A nyárádszeredai alpolgármester, Tóth Sándor szerint a kritériumokat az országos lakásügynökségtől kapták, és nem tudták módosítani.Nyárádszeredában első alkalommal építettek két ANL-s tömbházat, amelyben kétszo­bás lakrészek és garzonok van­nak. Előreláthatóan a jogosultak még idén beköltözhetnek új otthonaikba.

Nyárádszeredában nem értékelik a becsületes munkásokat

A Vásárhelyi Hírlap szerkesztőségét felkereső Kocsis József nem érintett a kérdésben, csak mint egyszerű lokálpatrióta háborog az eset miatt. Azt sérelmezi, hogy a város vezetősége, bár jól ismerte a kérelmezőket, tudta, hogy milyen anyagi lehetőségeik vannak, jelenleg hol laknak, és hogy a jelentkezési iratcsomóban bevallottaknak mekkora a valóságalapja, nem ezek alapján döntött. „Azzal mentegetőztek, hogy a prefektúra küldte a kritériumokat, és azokon nem lehet változtatni. Lehet, hogy így van. De azt nem mondhatták a prefektúrán, hogy törvényes, hogy a bizottság tagjai és azok hozzátartozói is lakáshoz jussanak. Olyan eset is volt, hogy egy családban ketten is lehetőséget kaptak, hogy az új tömbházba költözhessenek. A nyárádszeredai munkásembereket semmibe vették. Olyanoknak utaltak ki lakást, akik nem itt születtek, csak azért, mert egyetemi oklevelük volt, vagy mert a város vezetőségével jól egyeztek. Volt, aki már azzal dicsekedett, hogy kiadja az új kétszobás lakást 200 lejért, ebből a tanácsnak fizet 100 lejt, a többi pedig tiszta nyereség. Közben az egyszerű munkásember, aki itt, Nyárádszeredában él és adózik, továbbra is a szüleinél vagy kvártélyban kell hogy éljen” – sérelmezi a vállalkozó.

Már a döntés előtt tudták, ki kap lakást

Dósa István 1976-tól lakik az egyik nyárádszeredai tömbházlakásban. Lánya kétgyermekes családanya, két éve külön él a férjétől, bár a hivatalos válási eljárást csak nemrég indították el. Mivel a szülők lakásában nem fértek, egy kis szoba-konyhát bérel havi 100 lejért. Kisiskolás gyereke egész nap a nagyszülőknél van, a napközis kisfiát este hozza oda aludni, mert ő dolgozik, így nincs, aki elvigye a kicsit az óvodába.
„Elsősorban azért is igényelt lakást, hogy a gyerekekkel megfelelő körülmények között éljen. Minimálbére van, nagyon be kell hogy ossza a pénzt. Mi is segítjük lehetőségeink szerint” – mondta Dósa István, akitől azt is megtudtuk, hogy lánya lakáskérését azért utasították vissza, mert volt férje nevén ház van. „Mi becsületesen akartunk eljárni. Kérését visszautasították. Mikor megkérdeztük az okát, arra hivatkoztak, hogy a férje nevén ingatlan van. Azt is mondták, hogy ezeket a lakásokat fiatal családoknak, személyeknek építették, és nem szociális lakások, amelyeket a rászorulóknak adjanak oda” – sérelmezi a panaszos.Dósa István véleménye szerint sokan jutottak igazságtalanul lakáshoz. Vannak közöttük legényemberek, egygyermekes családok, de olyanok is, akik csak papíron dolgoznak Nyárádszeredában, a valóságban ugyanis legalább tíz éve Magyarországon tartózkodnak. „Az egész listán 5–6-on vannak olyanok, akik valóban megérdemelten kapták a lakást. A többieket beprotezsálták. Az fáj a legjobban, hogy semmilyen segítő szándék nem volt sem a városvezetésben, sem a tanácsosokban. És hiába óvtuk meg a döntést, semmi jót nem várunk attól. Nincs kihez mennünk” – mondta elkeseredetten.
Hogyan tudnánk kiszúrni a feketézőket?

Kényes téma az ANL-s lakások kiosztása. Nyárádszereda polgármestere, Dászkel László hozzáállása bizonyítja. Hétfői ottjártunkkor, kevéssel déli 12 után senkit nem találtunk a polgármesteri hivatalban, ezért tegnap reggel telefonon próbáltunk kérni hivatalos véleményt. A polgármester anélkül, hogy meghallgatta volna a kérdéseket, kijelentette: nem értünk a témához, telefonon nem tájékoztat, és nem hallgatja meg a vádaskodásainkat.
Végül Tóth Sándor alpolgármesterrel sikerült beszélnünk, aki az elbíráló bizottság elnöke volt. A városvezetőtől megtudtuk, hogy a kritériumokat az országos lakásügynökségtől kapták, és bár kérték, nem lehetett módosítani ezeken. „Héttagú bizottság döntötte el, hogy ki juthat lakáshoz. Igaz, hogy közülük is kaptak. Például egy 35 év alatti fiatal tanácsos, mivel megfelelt az elvárásoknak. A kritériumok között nem szerepelt, hogy nyárádszeredai illetőségű kell hogy legyen a jogosult, csupán az, hogy itt legyen munkahelye. Tehetek én róla, ha Szeredából nem kerültek ki tanárok, értelmiségiek? Hangsúlyoznom kell, hogy ezek nem szociális lakások, hanem elsősorban értelmiségi, fiatal személyeknek és családoknak épített tömbházak. A bizottság a törvényes előírásoknak megfelelően járt el, bárki átnézheti a beadott 90 dossziét. A vádak alaptalanok” – összegzett az alpolgármester, akitől azt is megkérdeztük, mi történik azokkal a családokkal, amelyek nem foglalják el a lakásokat, hanem nagyobb bérleti díjért kiadják. „A szerződésben az áll, hogy tilos másnak kiadni. Ha valaki ezt mégis megtenné, azt mi nem tudjuk ellenőrizni, és fellépni sem tudunk ellene” – mondta Tóth Sándor.
Az ANL-s lakásra jogosultak jegyzékét 10-en óvták meg, az eredményeket 15 napon belül teszik közzé. Az elbíráló bizottság elnöke a város polgármestere, Dászkel László.

Simon Virág

Lakosság-nyilvántartó iroda nyílik Nyárádszeredában

Közel 12.000 nyárádszeredai és a közeli településeken - Csíkfalván, Nyárádmagyaróson, Székelyberében, Nyárádgálfalván és Havadon - élô
lakosokat fogja kiszolgálni a Nyárádszeredában hamarosan megnyíló lakosság-nyilvántartó iroda. Az engedélyek beszerzése, a helyiség kialakítása két éve van folyamatban, végre sikerült találni egy megfelelô termet, ahol két alkalmazott végzi majd a személyi igazolványokkal és útlevelekkel kapcsolatos ügyintézést - nyilatkozta Dászkel László polgármester. A két állás betöltésére kiírt szóbeli és írásbeli versenyvizsga tegnap zajlott a polgármesteri hivatalban, 14 jelentkezô közül fogják kiválasztani a legjobban felkészült személyeket. A helyszínen jelen levô Bocica Alexandru, a Megyei Lakosság-nyilvántartó Hivatal személyi igazolványokat kiadó részlegének vezetôje elmondta, azalatt, míg az iroda tevékenysége megindul, a sikeresen vizsgázottakat a marosvásárhelyi hivatalban képezik ki a dokumentáció összeállításával kapcsolatos munkára. 

Népujság
X. VÁROS NAPOK - 2009

Nyárádszentannán                                                    
Július 25.szombat    9:30- ünnepélyes megminyotó a Hősök emlékművénél
                                18:00- barátságos labdarugó mérkőzés Szentanna-Andrásfalva
 
       26.vasárnap  12:00- búcsús szentmise
                                          - ünnepi istentisztelet,közreműködik Puju Andrea operaénekes

Nyárádszeredában                                                      KÉPEKBEN  
       29.szerda                - napipiac
                                 10:00- kézműves foglalkozás,néptánc oktatás gyerekeknek
         30.csütörtök             - baromvásár
                                 10:00- kézműves foglalkozás, róvásírás tanítás gyerekeknek
                                 20:00- teremlabdarugó mérkőzés
         31.péntek       10:00- baranta bemutató Műv.Ház
                                           - Szívvel lélekkel - dr. Papp Lajos szívsebész előadésa
                                 20:00- Örökségünk - Molnár V.József néprajzkutató előadása
                                 21:00- teremlabdarugó mérkőzés

Augusztus 1.szombat        - Országos Kirakóvásár
                         10:00- köszöntő beszédek Műv.Ház
                                          - Garabonciás emlékek - Mihócsa József képzőművész kiállításának megnyitása
                                 11:00- szórakoztató műsorok, játékok, vetélkedők
                                 17:00- Bekecs Táncegyütes műsora a szabadtéri szinpadon
                                 18:00- koncertek
                                          - tűzijáték

A városnapokon avatják az ANL lakásokat?

Hamarosan véglegesítik azok­nak a családoknak a listáját, akik lakáshoz juthatnak Nyárádszeredában az Országos Lakásügynökség (ANL) által épített tömbházakban. Mivel a saját felelősségre tett nyilatkozatokban valótlan adatokat is felfedeztek, az elmúlt héten a városi tanács és az elbíráló bizottság megtárgyalta az utolsó négy kérdéses dossziét. A nézetkülönbségek elkerülése végett minden esetben kivonatot kértek be a gazdasági nyilvántartótól vagy a telekkönyvi hivataltól. Egy igénylőről bebizonyosodott, hogy már résztulajdonos egy ingatlanban, egy másik család nem tudta egyértelműen bizonyítani, hogy nincs lakása. Két rendőr nyilatkozatában jóval kisebb alapfelület bérlése szerepelt, mint amennyit szokásos esetben a minisztérium biztosítani szokott szolgálati lakásként. Ebben az esetben a bizottság kikérte a pénzügyi igazgatóságtól a két bérleti szerződés másolatát. Amint ezek az esetek tisztázódnak, véglegessé válik az igénylők listája, amelyet elő is terjesztenek elfogadásra a városi tanács következő ülésén.
A bizottság elismerte – nehéz dolga volt a lakók kiválasztásában, és hogy az eredmények közzététele után is lesznek kellemetlenségek, de biztosítják a fellebbezési lehetőséget, így az elégedetlenkedők megtámadhatják a döntést a bíróságon.
Tóth Sándor alpolgármester javasolta azt is, hogy beköltözés előtt a lakók vizsgálják meg az esetleges hibákat, hogy az építő kellő időben kijavíthassa azokat.
Szóba került a tömbházak körüli tér rendezése is: a városvezetők csak ideiglenesen alakítanák ki a helyszínt, mert új területrendezési tervet szeretnének készíttetni. Zöldövezet és játszótér kialakítását és a garázsok helyszínének átrendezését is fontolgatja a polgármesteri hivatal.
Egyelőre elfogadhatónak bizonyult az a javaslat, hogy az ünnepélyes szalagvágásra a hónap végén, a városnapok keretében kerüljön sor az új lakók jelenlétében.

(gligor)

Még nem bírságoltak

Április elseje óta működik hivatalosan polgárőrség Nyárádszeredában, miután többszöri versenyvizsga után sikerült kiválasztani négy végrehajtói és egy vezetői tisztségű személyt, akik a szervezet kötelékében dolgoznak.

A polgárőrség a városháza épületében kapott irodát (az egykori csendőrségi székhelyet), valamint két számítógépet és egy használt autót.

Közhasznú feladatokat kaptak

A polgárőrök első feladata volt a köztisztaság és a közrend megszilárdítása a piacon. Ezért többször is ellenőrizték a kereskedők belépőit, engedélyét és a köztisztaságot. Továbbá a társadalmi segélyre jogosult személyek bevonásával megtisztították a piactér környékét és a Nyárád partját a szeméttől.

Jelenleg a települések köztisztaságát vizsgálják, elkezdték számba venni a sáncok kitakarítását, illetve az illegális kanalizálást felszámolni. Természetesen az ő feladatuk az új park felügyelete, de a fatolvajok lefülelése is.

Emellett mindennapi munkájukban a szomszédok közötti kisebb vitákat, civakodásokat kell elsimítaniuk (ezentúl nem a polgármester vagy a jegyző, hanem a polgárőrök jegyzik fel a panaszokat, sérelmeket). Segítik az önkormányzat szociális munkatársát a terepmunkájában és a kényes családi esetek megoldásában. Olyan feladataik vannak, amelyeket eddig szinte senki nem látott el a városházán – tudtuk meg Kovács Levente parancsnoktól.

Közösen a rendőrökkel

A polgárőrség nagyon jó kapcsolatban áll a helyi rendőrséggel, segítik egymás munkáját, és együtt járőröznek. A polgárőrök három váltásban dolgoznak. Mivel nagy területet (hét falu és a város) kell lefedniük és majdnem hatezer személyt kiszolgálniuk, hamarosan felosztják egymás között a területeket, mindenki felügyeli a saját körzetében a közrendet, kapcsolatot tart a falufelelőssel, eljár a közgyűlésekre. A terület lefedése érdekében ígéretet kaptak még egy autó beszerzésére.

Bővülnek a feladatok

A polgárőrök feladatai hamarosan bővülnek, hiszen nekik kell majd az iskolák körül is járőrözniük, illetve felvigyázni, hogy tanórák idején a diákok ne csavarogjanak. A parancsnok szerint egyelőre minden munkatárs a tapasztalatszerzés szakaszában van, és mivel rövid ideje dolgoznak, még nem tudják, hogy mi a lakosság véleménye munkájukról. Feladataikról hamarosan információs kampányt is szerveznek, hogy a lakosság jobban megismerhesse őket. Telefonszámuk 0758-074.082, amely éjjel-nappal hívható.

(gligor)

Autonómia
Teljes összefogás – Nyárádszeredai megállapodás-javaslat
[ 2009. május 16., 08:40 ]

  Az RMDSZ nyárádszeredai szervezete és az MPP nyárádszeredai szervezete Nyárádszereda Székely Tanácsának javaslatára összefog a 2009-es, júniusi EU-s választásokra.

Mindkét helyi szervezet vezetősége vállalja, hogy az összefogás jegyében megint napirendre tűzeti, majd megszavazza a Székely Nemzeti Tanács által benyújtott referendum-tervezetet a területi autonómiáról a soron következő – május hónapi – rendes tanácsülésen.

Ezt követően mind a két politikai alakulat Nyárádszereda Székely Tanácsával karöltve vállalja, hogy arra bíztatja a képviselőit, a tagságát és a szimpatizánsait, hogy június 7-én menjenek el voksolni, és szavazzanak valamennyien a Magyar Összefogás Listájára."

A fenti megállapodás-javaslatot Nyárádszereda Székely Tanácsának elnöke tette Sógor Csaba Európai Parlament-i képviselő jelenlétében Nyárádszeredában, május 14-én, a református parókián, a kampánykörúton levő EU politikus egyetértése közepette.

Jelen voltak Nyárádszereda Székely Tanácsának tagjai – beleértve a helyi református lelkészt is – akik két évvel ezelőtt megszervezték azt a mozgóurnás autonómia-népszavazást, amely két évvel ezelőtt kimutatta, hogy Nyárádszereda népe 98%-ban autonómiát akar.

Rajtuk kívül a megállapodás-javaslatról tudomást vett a református presbitérium, valamint a Maros megyei tanács RMDSZ-es alelnöke, a szintén RMDSZ színekben nyertes polgármester és a fent említett alakulatok helyi elnökei, akik rábólintottak a helyi SZNT javaslatára.

Nyárádszereda Székely Tanácsa ezúton javasolja, hogy a Nyárádmente, Marosszék, valamint Székelyföld összes településén – ahol az RMDSZ-es többségű tanácsok nem fogadták még el az SZNT autonómiáról szóló népszavazás-tervezetét – hasonló megállapodások szülessenek.

Ahol az RMDSZ megteszi ezt a gesztust, ott a helyi SZNT és a helyi MPP vezetősége jószívvel bíztassa tagjait és táborát arra, hogy voksoljon a tulipánra június 7-én az EU-s választásokon.

Ott, ahol a helyi RMDSZ megtagadja ezt a lépést, ott nem lehet szó összefogásról.

Csíki Sándor, városi tanácsos,
Nyárádszereda Székely Tanácsának elnöke 
       


Ősztől működik a lakosságnyilvántartó iroda
2009. Május. 05, Kedd

Több mint két éve kezdeményezte a helyi tanács egy személyi nyilvántartó iroda beindítását Nyárádszeredában. Eddig helyiséghiány késleltette az előrelépést, de ősszel beindul a szolgáltatás.

Márciusban a helyi tanács elfogadta a helyi személyi nyilvántartó iroda beindításáról szóló határozatot, ezáltal hamarosan új közszolgáltatás jelenik meg a városban. Az ötlet nem újkeletű, már 2006-ban rábólintottak a városatyák az iroda létrehozására, eddig teremgondok késleltették az előrelépést. Most azonban ez a kérdés megoldódni látszik – tudtuk meg a városháza titkárától, Nagy Zsigmondtól, aki elmondta, az új iroda a polgármesteri hivatal mellett, a fiúbentlakás épületében kap helyet. Itt egy 50 négyzetméteres helyiséget alakítanak ki, ahová a bentlakás udvaráról juthat be a lakos.

Az új közszolgáltatás tulajdonképpen az anyakönyvi hivatal átszervezésével és bővítésével jön létre, azaz a jelenlegi anyakönyvvezető átveszi a személyi és lakosságnyilvántartó iroda vezetését is. Munkáját két kezdő referens segíti, akik szerződéses személyzetként dolgoznak majd az irodában – döntött a tanács.

Egyelőre személyazonossági igazolványokat és választói kártyákat állítanak ki az irodában, de az önkormányzat reméli, hogy nemsokára itt fogják elkészíteni és kibocsátani az útleveleket, gépkocsivezetői engedélyeket és a forgalmi rendszámokat is.

Az önkormányzat jegyzőjének alárendelt intézmény működési szabályzatát az országos személyi nyilvántartó hivatal hagyja jóvá, ugyanaz határozza meg az irodában használt eszközök és programok milyenségét is. A közszolgáltatás vezetőjét a polgármester nevezi ki, de az országos hatóság hagyja jóvá.

Csatlakoznak mások is

Mivel a kisközségek számára gazdaságilag nem kifizetődő saját irodát nyitni és fenntartani, elképzelhető, hogy hamarosan a környező községek lakói is hozzájuthatnak ehhez a szolgáltatáshoz. Mivel Ákosfalván hasonló iroda nyílik, és Szovátán is igénybe vehető a szolgáltatás, előreláthatóan Nyárádgálfalva, Székelybere, Nyárádmagyarós, Csíkfalva (és esetleg Székelyhodos) községek lakóit szolgálják majd ki Nyárádszeredában. „Minél hamarabb meg szeretnénk nyitni az irodát, legrosszabb esetben szeptember elsején” – mondta Nagy Zsigmond titkár.

Hamarosan a priusz is kiváltható lesz

Nyárádszeredában hamarosan ki lehet váltani az erkölcsi bizonyítványt (priuszt) is. Ezt a városi rendőrség kezdeményezte, az önkormányzat pedig egy megfelelő kapacitású számítógépet kell hogy biztosítson ehhez. A priuszt a helyi rendőrség állítaná ki, a lakosság pedig időt és pénzt takarítana meg azáltal, hogy nem kellene a megyeközpontba utaznia a dokumentum kiváltásáért. Az ötletet felkarolta az önkormányzat, és hamarosan megvizsgálják, milyen költségvetési lehetőségek léteznek ennek megoldására – fogalmazott Nagy Zsigmond.

Gligor Róbert László


A nyárádszeredai templomügy fejleményei
  (2009. március 20., péntekNÉPÚJSÁG)

Szombaton, az alprefektusok kinevezését követôen Marius Pascan prefektus a nyárádszeredai ortodoxtemplom- üggyel kapcsolatosan lapunknak elmondta, hogy közbenjárása eredményeként sikerült jobb belátásra bírnia Andrei gyulafehérvári püspököt, aki végül elfogadta a helyi tanács területcsere-ajánlatát. 
Ezek szerint a központi park helyett a régi iskolaépület helyébe, illetve a hozzá tartozó parcellán építenék fel az ortodox templomot. Dászkel László polgármester kifejtette, örömmel értesült a döntésrôl, bár nem érti, hogy erre miért kellett annyi évet várni, hiszen már korábban felajánlották ezt a lehetôséget az ortodoxoknak, amit a püspökség vehemensen elutasított. Mindemellett az ügy távolról sem tekinthetô megoldottnak, hiszen az iskolát le kell bontani, a területet át kell telekeltetni, amire egyelôre semmilyen konkrét megoldás nem kínálkozik. A probléma még nem került a helyi tanács elé, amely errôl dönteni hivatott. A februári tanácsülésen a nyárádszeredai tanács elfogadta azt a helyi tanácsi határozatot, amely alapján felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy szervezzenek referendumot a szóban forgó fôtéri terület rendeltetésérôl. A népszavazás kiírására vonatkozó tanácsi határozatot, elôterjesztését követôen, a prefektúra megóvta a közigazgatási bíróságon. Ezenkívül másik három pert is kezdeményezett a nyárádszeredai helyi tanács és a polgármesteri hivatal ellen. Az említett mellett megóvták a polgármester azon rendeletét, amely alapján – építkezési engedély hiányában – eltávolították a templom tervezett helyén önkényesen felállított keresztet és az alapkövet. Továbbá megvétózta azt a 2008 szeptemberében kibocsátott helyi tanácsi határozatot is, amely a város tulajdonában levô ingatlanokat vette nyilvántartásba. 
A referendumra vonatkozó tárgyalás csütörtökön volt. A Nyárádszeredai Polgármesteri Hivatal benyújtotta az ellenkeresetet, amit a bírónô elfogadott és át is adott a prefektúra képviselôjének tanulmányozás végett. Ugyanakkor a nyárádszeredaiak kérték a bírónôt, hogy csatolja az iratcsomóhoz azt a több mint 200 magánszemély által aláírt okiratot, amelyben a per alpereseként jelentkeznek, hogy egyénenként megvédjék a szabad véleménynyilvánításhoz való jogukat. A népszavazás kiírására vonatkozó, 2000- ben kibocsátott 3-as számú törvény lehetôvé teszi, hogy a helyi önkormányzatok "különleges fontosságú ügyben" referendumot írjanak ki. A népszavazáson a város lakóinak a környezetvédelemre vonatkozó 2008/215- ös számú sürgôsségi kormányrendelet alapján arról kellett volna dönteniük, hogy megôrzik-e zöldövezetként a központi parkot vagy sem. A felmérések szerint ugyanis, az unió elvárásaival ellentétben, Nyárádszereda közterületének alig 10%-a zöldövezet. A bírónôt ez a kezdeményezés annyira meglepte, hogy nem tudta, miként kezelje a beadványt, így érdemi döntés arról sem született, hogy elfogadják-e vagy sem perdöntô okiratnak az aláírásokkal alátámasztott érveket. A következô tárgyalást április 24-ére tûzték ki. 

Nyárádszeredai Kertésznap 2009. március 7-én, szombaton
2009. március  7.,  Szombat

8.00 - 10.00 - Regisztráció
           10.00  - Vendégek köszöntése, megnyitó
               Dászkel László - Nyárádszereda polgármestere
               Dr. Jakab Sámuel - (BCENYLT)


A rendezvényt vezeti: Lukács Zoltán - Magyar Dísznövény Gondnokság


Előadások, cégek bemutatkozása*:


1.Európaiság - erdélyiség - Dr. Kelemen Attila, a Román Mezőgazdasági és Erdészeti Akadémia tagja, parlamenti képviselő
2.Uniós támogatások a román mezőgazdaságnak - Antal Lehel, Marosmegye Mezúgazdasági ás Vidékfejlesztési Igazgatóság aligazgatója
3.Gyomirtási tanácsok - Dr. Both Gyula - Prenor kft, Szombathely
4.Varsolci (Szilágymegye) gyümölcsfaiskola bemutatása - Nagy Rozália
5.Tápanyag-gazdálkodási kérdések a faiskolában - Dr. Both Gyula, Prenor kft, Szombathely
6.A kertészeti és Szõlészeti Kiadó lapjainak bemutatása - Biza Klára a Kertészet és Szõlészet fõszerkesztõ helyettese
7.Napenergia mezõgazdasági hasznosítása - Dr. Vallasek István, adjunktus, Sapientia, Csíkszereda
* cégbemutatók száma igény szerint növelhetõ.


A szállásigényt március 1-ig a 0040-265-576096 telefon vagy a bocskai@lorinfo.ro e-mail-en kérjük jelezni.


Bocskai Napok Nyárádszereda 2009.február.20-29

20.péntek     10 óra- A Fejedelem és kora -történelmi vetélkedő középiskolásoknak.
                     14 óra- Bocskai Labdarugó Torna középiskolásoknak (Szerencs, Marosvásárhely,
                                  Erdőszentgyörgy, Nyárádszereda)
10.szombat   10 óra- Kiállítás megnyitó: Petres Miklós -faragott mosósulykok.
                                - Bocskai Kupa - teremlabdarugó mérkőzés 1999-es korosztály.
                      11 óra- Ünnepköszöntő beszéd.
                                - A Cantuale együttes barokk dalokat énekel.
                                - Koronás fejedelem,székely ispánja (irodalmi-zenés összeállítás a pedagogusok 
                                   előadásában)
                                - Bekecs Táncegyütes és zenekar műsora.
                      13 óra- Koszorúzás a szobornál
                      20 óra- Hagyományos farsangi kosarasbál.
22.vasárnap 10 óra-  Bocskai Kupa - teremlabdarugó mérkőzés 1995-96 -os korosztály.
                      12 óra- Városkapu avatás a szerpentinnél.
23.hétfő        11 óra- Jó itt diáknak lenni! - a Bocskai István Iskolaközpont bemutatása.
                                - Adj, király katonát! -nyárádmenti általános iskolások irodalmi vetélkedője.
24.kedd         17 óra- Bekecsalji citerások talalkozója.
                      19 óra- Farsang farka -A Bocskai Dalkar húshagyókeddi szórakoztató műsora.
 
„A referendum extrém megoldás”

Maros megye nemrég kinevezett kormánybiztosa, Marius Paşcan szerint jogilag nem állja meg helyét a nyárádszeredai önkormányzatnak az a határozata, miszerint népszavazást írnának ki a zöldövezetek beépítésének kérdésében, ezért támadta meg azt a közigazgatási bíróságon. A prefektus úgy véli, más úton kell tisztázni a konfliktust.

Maros megye kormánybiztosa elmondta, a Nyárádszereda főterén levő terület, amely hetek óta vita tárgyát képezi az önkormányzat és a helyi ortodoxok között, magánterületként szerepel a nyilvántartásban. Mint ilyen, csak és kizárólag a tulajdonos – az ortodox egyház – rendelkezhet felette. „Ha a tanács nem szeretné, hogy oda bármit is építsenek, akkor más megoldást kell keresnie, mert a referendum kiírását törvény szabályozza, s ebben az esetben nem indokolt kikérni a nép véleményét. Felesleges és törvényellenes” – mondta a kormánybiztos. Marius Paşcan jogi hiányosságra hivatkozva megtámadta a tanácsi határozatot a közigazgatási bíróságon, így azt a végleges döntésig felfüggesztették. „Szerintem politikai, etnikai konfliktusgerjesztésről van szó, és a jelenlegi gazdasági helyzetben vannak ennél fontosabb kérdések is” – fogalmazott a prefektus. Hozzátette, a nyárádszeredai képviselő-testület nem tartotta be az építkezési engedélyezés jogi folyamatát, és amikor akadályba ütköztek, határozatot fogadtak el, hogy kiírják a referendumot. A prefektus megígérte, hogy jövő héten beszélgetésre hívja az érintett feleket. 

Nyárádszeredában kiírták a népszavazást
 2009. január 29.

Szerdai rendes ülésén Nyárádszereda önkormányzati testülete egyhangúlag szavazta meg Csíki Sándor tanácsos azon előterjesztést, amelynek értelmében a városban népszavazást tartanak arról, hogy a település polgárai egyetértenek-e a központi piactér zöldövezet-jellegének megváltoztatásával. Amint arról már beszámoltunk, Nyárádszereda központjában, egy az ortodox egyház tulajdonában levő parkban 2008. december 26-án a hívők – mindennemű engedély hiányában – letették egy templom alapkövét.

A népszavazásra 2009. március 1-én kerül sor. 

Nem lesz autonómia-referendum Nyárádszeredában

    Elutasította a Maros megyei Nyárádszereda városi önkormányzata a Székelyföld autonómiájáról szóló helyi népszavazást kiíró határozattervezetet. A Magyar Polgári Párt hat képviselője támogatta, míg a kilenctagú RMDSZ-frakció egyhangúlag leszavazta a tervezetet.

Iszlai Ildikó, a nyárádszeredai városháza jogásza csütörtökön azt nyilatkozta a sajtónak, hogy a városi tanács szerdai eseti ülését megelőzően az önkormányzati testület jogi, illetve közigazgatási bizottsága elutasításra javasolta a határozattervezetet arra hivatkozva, hogy az megszegi az alkotmány és a népszavazási törvény előírásait. A városi tanács ezt követően 9:6 arányban elvetette a Székelyföld autonómiájáról szóló helyi referendumot kiíró tervezetet.

1000 lej büntetés az ortodoxoknak

A nyárádszeredai önkormányzat 1000 lejre büntette az ortodox egyhá­zat, mert a köz­ponti zöldövezetre tették le új temp­lomuk alapkövét.

Az alpolgármester, Tóth Sándor nyilatkozata szerint igaz, hogy az ortodox egyház kérte az önkormányzattól az építkezési engedély kibocsátását, de az alapkő letételekor nem rendelkezett az irattal. Az is törvénybe ütközőnek minősül, hogy zöldövezetre kívánják felhúzni a templomot. Nem az ortodox egyház ellen járnak el, hanem azt szeretnék, hogy senki se építsen a központi parkban. A város másik részén ajánlottak fel számukra egy területet az építkezésre – mondta az alpolgármester.

Az ortodox pap, Ioan Dorin Şandor szerint az ezer négyzetméteres park nem közterület, hanem egyházuk tulajdonát képezi. A lelkész egyházuk elleni támadásként értékeli, hogy az önkormányzat visszautasította az építkezési engedély kibocsátását, és elmondta: fellebbeznek a kirótt pénzbírság ellen.
Nyárádszereda: referendumot szorgalmaz egy tanácsos az épülő ortodox templom ügyében

Referendum kiírását szorgalmazza a városi tanács elé terjesztett kérvényében Csíki Sándor nyárádszeredai tanácsos. A helyi jellegű népszavazás célja a Maros megyei település főterén található zöldövezet jelenlegi állapotának megőrzése lenne.

A 97%-ban magyarok lakta Nyárádszereda főterén az ortodox egyház a múlt év végén elhelyezett egy új templom építését jelző keresztet, annak ellenére, hogy a helyi tanács határozata szerint a kérdéses terület parknak számít, és tilos rendelkezését megváltoztatni, ráadásul az ortodox egyház nem is folyamodott építkezési engedélyért.

Dászkel László polgármester korábban azt nyilatkozta a Krónika napilapnak, hogy az egyházat megbírságolják.

A kisvárosban mindössze tíz ortodox család él, őket az andrásfalvi fatemplom és egy kápolna szolgálja ki. (hírszerk., krónika)